Aktieägaravtal, standardavtal, fullmakter och andra avtal

Ett aktieägaravtal reglerar hur ägarförändringar ska gå till i bolaget, hur ni som avtalsparter ska få överlåta och förfoga över era aktier samt hur nya aktieägare ska tas in i bolaget. Dessa och många andra frågor är klokt att reglera på förhand för att slippa framtida bekymmer. Realjuridik hjälper dig att upprätta aktieägaravtal, uppdragsavtal och andra avtal som är viktiga för din verksamhet. Vi säkerställer att alla relevanta punkter tas upp i avtalet och att klausulerna blir rätt formulerade. Vi kan också avlasta dig med att ta ett helhetsansvar för din avtalsportfölj och bevaka att dina avtal blir uppsagda och/eller förnyade i rätt tid.