Ansvara för- och utvärdera bolagets compliancefunktion

Det är fortfarande möjligt för bolag som står under Finansinspektionens tillsyn att lägga ut (outsourca) sin compliancefunktion. För mindre och medelstora bolag erbjuder vi oss därför att ta ett helhetsansvar för compliancearbetet inom samtliga relevanta områden nedan. Arbetet kommer att regleras i ett heltäckande avtal som uppfyller Finansinspektionens krav och som vi bistår med att upprätta. Vi kan också hjälpa ert företag med att göra en utvärdering av er nuvarande compliancefunktion.