Åsa Leander Skålén

Åsa Leander Skålén har arbetet som jurist sedan 2003 såväl på affärsjuridisk advokatbyrå som bolagsjurist och compliance officer i finansiell sektor, senast för East Capital. Hon har gedigen kompetens inom det juridiska området men också en stor förståelse för hur företag arbetar och vad som är viktigt utifrån deras synvinkel. Hennes erfarenhet består bland annat av arbete med avtalsrätt, allmän bolagsrätt, transaktionsjuridik, finansiell juridik, compliancearbete samt som föreläsare på universitetet och arbete som styrelseledamot i t.ex. Compliance Forum. Åsa har även ansvarat för utbildningen inom Banketik för värdepappersadministratörer vid Stockholms Internationella Handelshögskola samt varit föreläsare för kurser inom Compliance vid Blendow Group.

Åsa är styrelseledamot i Vator Securities AB samt styrelseordförande i Coeli Frontier Markets AB.

Arbetslivserfarenhet

East Capital AB respektive East Capital Asset Management AB: Compliance Officer, Stockholm, 2011-2013. Ansvarig för regelefterlevnad med nära samarbete och rapportering direkt till VD och styrelse i respektive bolag.

ODIN Fonder, filial till ODIN Forvaltning AS, Bolagsjurist / Business Compliance, Stockholm, 2007-2011. Ansvarig för legala frågor och business compliance i Sverige, Finland, Nederländerna och England samt andra internationella marknader av intresse för bolaget. Nära samarbete med affärsutvecklingssidan, i synnerhet avseende den internationella expansionen, inkl. omfattande avtalsförhandlingar och avtalsskrivande med banker, försäkringsbolag och värdepappersbolag i Europa. Medverkade och drivande i förhandlingar och avtalsskrivande i samband med förvärvet av ODINs finska dotterbolag, Oy Fondex Ab, i vilket bolag Åsa senare agerade styrelsesekreterare. Arbetet omfattade även att bistå vid internrevision.

ODIN Forvaltning AS, Business Compliance och Intern Kontroll, Oslo och Stockholm, 2008-2009. Medlem av ledningsgruppen och ansvarig för ODIN koncernens samtliga legala frågor och business compliance. Även agera stöd och bistå vid utformning av bolagets riskstyrning och internrevision.

Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB,  Biträdande jurist, Stockholm, 2003-2007. Verksam inom Corporate Finance (M&A/PE-gruppen) och TMC (Technology, Media & Communication). Arbetade huvudsakligen med transaktionsjuridik, allmän bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Medverkat vid försäljning av bl.a. Dotcom Solutions AB, Argonet AB, Reflex Holding AB, KMP Kalmar Maskinprojekt AB, Folksam Fond AB samt investeringsrunda i Nanoradio AB.

EDS Sweden AB, Legal counsel, Stockholm, 2005 – 2006. Utkontrakterad till EDS för att representera bolagets Legal Affairs i Sverige, Norge, Finland och i viss utsträckning Danmark. Arbetet omfattade löpande bolagsrätt, avtalsskrivning och förhandlingar, huvudsakligen med avseende på IT-outsourcing, men även övriga kommersiella avtal samt löpande verksamhetsfrågor som fastighets- och arbetsrättsliga frågor. Under 2006 verksam som extern legal konsult åt EDS.

KPMG Skatt, Deklarationsbiträde, Stockholm, april-juni 2002. Upprättande och förberedande av deklarationer för privatpersoner med internationell anknytning.

Handelshögskolan i Stockholm (HHS), Amanuens i skatterätt, 2000-2002. Rättsvetenskapliga institutionen.

Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Lärare i företagsekonomi, 2001-2002.

AB Svensk Exportkredit (SEK), Legal & Transaction Management, semestervikarie, Stockholm, juni-juli 1998.

Utbildning

Civilekonom: Handelshögskolan i Stockholm, maj 2003. Inriktning Redovisning och finansiell styrning (finansiell analys) samt Entreprenörskap. Styrelsemedlem och styrelseordförande (feb-juni 2002) i Handelsjuristernas förening (HJF).

The University of Texas at Austin: McCombs School of Business, USA, höstterminen 2002. Utbytesstudent via HHS. Andra årets MBA kurser inom redovisning och finansiell ekonomi.

Juris kandidatexamen: Stockholms Universitet, februari 2002. Inriktning Bolagsrätt och Företagsbeskattning.

Övriga meriter och uppdrag
Styrelseuppdrag
Styrelseordförande i PEI Development AB (e-pengainstitut)
Styrelseledamot i Vator Securities AB (värdepappersbolag)

Tidigare styrelseledamot i Compliance Forum (nätverk för Compliance Officers inom den svenska finanssektorn), i Coeli Frontier Markets AB (värdepappersbolag) och i Coeli Asset Management AB (auktoriserad AIF-förvaltare).

Undervisat i Compliance inom bank och finans vid Blendow Group AB samt i Banketik vid Stockholms Internationella Handelshögskola.

Swedsec licensierad (vilande)

Publicerad i Svensk Skattetidning, nr. 5/2002, “Beskattningen av värdeökningen på finansiella instrument”.

Styrelsemedlem i investmentbolaget Sinth Investments AB. Bolaget såldes under 2005.