Bolagsbildningar

Vi upprättar stiftelseurkund, aktiebok och bolagsordning, sköter registreringar hos Bolagsverket, ser till att du får en domän och verifierar om du behöver ytterligare tillstånd för din specifika verksamhet. Står ditt bolag under Finansinspektionens tillsyn? – Se även rubriken ”Tillståndsfrågor och uppföljningar” under fliken ”Compliance”.