Bolagsrätt

Realjuridik är specialiserad på avtalsrätt och bolagsrätt.

Vi bistår med upprättandet av såväl enskilda legala handlingar och avtal som tar ett helhetsgrepp om företagets bolagsrättsliga formalia. Beroende på ert behov kan vi göra allt från punktinsatser till att ansvara för hela avtalsportföljer.

Vi erbjuder tjänsten som företagets bolagssekreterare och påtar oss därmed ansvaret all legal formalia för ditt bolag. Ditt fokus ska ligga på företagets kärnverksamhet och att driva affären framåt. Vi ser oss som en affärsmässig samarbetspartner på det legala området där vi lämnar anpassad rådgivning för att du ska nå det affärsmässiga resultat du strävar efter.