Etableringar, omstruktureringar och fusioner

Omstruktureringar av företag kan göras på en mängd olika sätt beroende på vad man vill uppnå. Den kan göras mellan fristående bolag eller inom en koncern. Ett bolag kan också avyttra en del av verksamheten via exempelvis en portföljöverlåtelse.

Bedriver du finansiell verksamhet och funderar på utvidgning, etablering utomlands eller upprättande av filialverksamhet? Kontakta oss så hjälper vi dig att komma vidare och tar reda på förutsättningarna!