Familjerättsliga avtal

Vi på Realjuridik tillhandahåller även våra klienter tjänster avseende familjerättsliga avtal, t.ex. samboavtal, testamente, äktenskapsförord m.m., som en tilläggstjänst i samband med andra ärenden.

Vid upprättandet av familjerättsliga avtal måste hänsyn tas till de särdrag som är typiska för just sådana avtal, såsom nära personliga relationer och ekonomiska beroendeförhållanden.

Gemensamt för de familjerättsliga avtalen är att många drar sig från att upprätta sådana avtal då de betraktas som ”jobbiga” och därför gärna skjuts på framtiden. Många tycker att det tar emot att tänka på eller ta upp vad som skulle hända vid en separation eller när man avlider. Det är emellertid viktigt att noga tänka igenom och känna trygghet i vad som händer med ens egendom i en sådan situation, liksom viktigt att trygga sina familjemedlemmars framtid om olyckan är framme. Det kan vi hjälpa till med.