Förvärv och avyttring

Att förvärva en verksamhet är nästan alltid förknippat med risker och dessa risker kan behöva analyseras i en ”due diligence process”, dels regleras i avtalet i form av garanti- och ansvarsåtaganden. När du står inför försäljning av ditt företag kan det vara fördelaktigt att själv låta göra en ”due diligence”. På så sätt får du möjlighet att rätta till eventuella brister vilka annars hade kunnat försvåra förhandlingarna med en presumtiv köpare. En försäljning eller överlåtelse måste förberedas för att göra företaget attraktivt. Vi hjälper dig i denna process, upprättar avtal, assisterar i förhandlingen och sköter myndighetskontakterna.