Intern kontroll och complianceuppföljning

Många gånger krävs punktinsatser inom specifika områden, det kan t.ex. handla om att kartlägga ett riskområde eller genomföra GAP-analyser av specifikt reglerade områden. Det kan också handla om att implementera ett nytt regelverk där ni inte ser ett långsiktigt behov av att rekrytera en heltidstjänst. Vi hjälper er med denna typ av engångsinsatser genom att sätta oss in i verksamheten, delge rekommendationer och implementera nya eller förbättrade interna processer, eventuellt kompletterat med återkommande kontroller för att säkerställa regelefterlevnaden inom era områden. Vi kan också bistå genom att genomföra heltäckande riskanalyser ur ett complianceperspektiv och ta fram ett anpassat complianceprogram för just er verksamhet.