Kundrelaterade områden

Många regelverkskrav rör hanteringen av kunder, exempelvis investeringsrådgivning, banksekretess, hantering av intressekonflikter och transparenskrav, ersättningsprogram och incitament, kundetik, anti-korruption och mutor, marknadsföring, konkurrensrättsliga krav och hantering av kundklagomål och personuppgifter m.m. Realjuridik säkerställer att du är compliant på dessa områden. Vi är måna om ditt företags goda rykte och kan även fungera som bollplank i etiska frågor.