Penningtvätt (AML) och hantering av finansiella sanktioner

Vi genomför riskanalyser, upprättar policies och instruktioner, gör analyser av- och föreslår förbättringsåtgärder vad gäller exempelvis kundidentifiering (know your customer), bevakning av finansiella sanktioner, implementering av interna och externa processer, – allt anpassat till just er verksamhet för att säkerställa att det fungerar i praktiken.