Styrelsemöten och bolagsstämmor

Tycker du att din verksamhet är för liten för att rekrytera en jurist på heltid? Realjuridik bistår ditt företag med att regelbundet hantera sedvanliga bolagssekreterarsysslor och kan bistå som bollplank i andra legala frågor.