Tillståndsfrågor och uppföljningar

Vi bistår vid etablering och registrering av ny-, eller utvidgad verksamhet t.ex. för försäkringsförmedling, betaltjänster, fondverksamhet (inkl. förvaltare av alternativa investeringsfonder) samt vid utläggning (outsourcing) av verksamhet. Vi hjälper er också att rapportera väsentliga händelser eller bistå vid specifika förfrågningar eller granskningar från Finansinspektionen. Vi har gedigen erfarenhet av att projektleda denna typ av arbete och bistå i både skriftlig och muntlig kommunikation med tillsynsmyndigheten.