Utbildning

Vi hjälper er att upprätta och utföra utbildningar för exempelvis nyanställda med en generell genomgång av finansmarknaden och de krav som ställs på aktörer och anställda i denna. För befintligt anställda erbjuder vi utbildning med fokus på ett eller flera särskilt reglerade områden såsom penningtvätt, ersättningssystem, egen handel, intressekonflikter, incitament, etiska frågor, rådgivning m.m., samt befintliga och nya regelverk som gäller för just er specifika verksamhet. På motsvarande sätt bistår vi er med att upprätta en ändamålsenlig struktur och genomföra nödvändiga utbildningsinsatser för er styrelse och ledningsgrupp för att säkerställa att ni lever upp till kraven på detta område.