Om Realjuridik

Realjuridik är en juristbyrå som besitter mångårig praktisk erfarenhet av affärsjuridiska avtal, förhandling, bolagsrätt samt finansiell juridisk rådgivning och compliancearbete.

Vårt mål är långsiktiga samarbeten och nära relationer. Det är därför viktigt för oss att få en god förståelse för just ert bolag och dess verksamhet, dess ägare, ledning och anställda liksom dess historia, framtid och kultur. Faktorer som alla, i olika grad, påverkar de beslut som fattas och de val som görs inom den individuella organisationen. Detta vet vi därför att vi själva arbetat i en sådan operativ roll och där fattat beslut liksom lämnat råd och rekommendationer för hur enskilda frågor ska lösas.

Realjuridiks ledord är förståelse, förtroende, stöd och exekvering. Vi arbetar för smidiga lösningar utan onödigt legalt krångel. Genom flera års praktiskt juridiskt arbete, erfarenheten från advokatbyrå samt näringsliv söker vi finna den bästa lösningen för dig och ditt företag med fokus på vad som faktiskt är viktigt och hur du når ditt specifika mål. Juridiken är ett av flera verktyg som kan användas för att hantera de utmaningar som uppstår eller kan komma att uppstå i en verksamhet; utan god kännedom om verksamheten och affären kommer inte juridiken till sin fulla rätt.

Vi vet att beslutsfattande hör till vardagen och för att kunna fatta det bästa beslutet behövs den bästa rådgivningen. Realjuridik finns inte bara med i rådgivningsfasen, vi följer dig genom hela processen; från praktiska handfasta råd till verkställighet, implementering och uppföljning.

Kontakta oss för att lära känna oss bättre!